Przedsiębiorstwo Cavitel Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pt. „Opracowanie technologii wytwarzania granulatu BCF EKO na bazie polimeru poliolefinowego HDPE”.

Celem projektu jest opracowanie granulatu GRANUL MAX BCF 7 wypełnionego węglanem wapnia CaCO3 w ilości powyżej 60%.

Wartość projektu: 5 565 672,35 zł

Dofinansowanie projektu z UE: 3 629 352,12