Firma Cavitel Poland Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością realizuje Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pt. „Opracowanie innowacyjnej technologii produkcji 3-warstwowej folii opakowaniowej EKO fotodegradowalnej oraz prototypu linii do produkcji tej folii

 

Celem projektu jest opracowanie innowacyjnej technologii produkcji 3-warstwowej folii opakowaniowej EKO fotodergadowalnej oraz prototypu linii do produkcji tej folii w ostatnim etapie Projektu.

Wartość projektu: 1 000 000 PLN

Dofinansowanie projektu z UE: 800 000 PLN